ОДНЕСЕТЕ ГО ВАШИОТ БИЗНИС НА ПОВИСОКО НИВО

ДЕЛ СОЛУШН Д.О.О. е компанија која на пазарот нуди професионална и квалитетна услуга фокусирана во областа на менаџмент консалтингот, бизнис планирањето и едукацијата. Досега ДЕЛ СОЛУШН Д.О.О. има соработка со повеќе од 350 клиенти – имплементација на меѓународни стандарди, нотификација на производи, деловно планирање, зголемување на продуктивноста и обуки.